Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:54:05
-00:52:40
+00:24:36
4373 507
152 / 476
-00:42:51
+00:21:55
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii