Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:55:58
-00:50:47
+00:26:29
5352 4576
32 / 66
-00:41:07
+00:14:03
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii