Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:52
-00:42:53
+00:34:23
9055 2414
398 / 501
-00:25:20
+00:26:32
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii