Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:10
-00:36:35
+00:40:41
10803 3461
423 / 476
-00:26:46
+00:38:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii