Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:41
-00:39:04
+00:38:12
10281 3138
88 / 102
-00:11:45
+00:30:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii