Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:51:59
-00:54:46
+00:22:30
3363 305
43 / 120
-00:37:13
+00:19:22
01:07:29
-00:40:46
+00:37:36
5278 942
202 / 256
-00:40:46
+00:29:36
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii