Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:29
-00:44:16
+00:33:00
8566 2149
317 / 476
-00:34:27
+00:30:19
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii