Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:10:31
-00:39:23
+00:41:33
8236 2730 8
290 / 311
-00:21:24
+00:38:14
01:09:57
-00:36:48
+00:40:28
10747 3431 8
422 / 476
-00:26:59
+00:37:47
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii