Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:03:21
-00:46:33
+00:34:23
6896 4982
278 / 348
-00:32:03
+00:27:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii