Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:53
-00:45:52
+00:31:24
7873 1801
37 / 55
-00:21:22
+00:21:37
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii