Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:00:13
-00:43:57
+00:29:53
5259 1133
K30 : 577
1
250 / 389
-00:25:53
+00:22:22
01:01:31
-00:48:23
+00:32:33
6426 1645 7
273 / 380
-00:33:00
+00:24:59
01:07:42
-00:39:03
+00:38:13
10284 3141 7
436 / 501
-00:21:30
+00:30:22
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii