Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:08:49
-00:41:05
+00:39:51
8019 5426
83 / 91
-00:11:45
+00:30:46
01:09:49
-00:36:56
+00:40:20
10709 7300
109 / 120
-00:19:23
+00:37:12
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii