Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:25
-00:43:20
+00:33:56
8898 2331
337 / 476
-00:33:31
+00:31:15
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii