Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:16:54
-00:29:51
+00:47:25
11593 3978
89 / 94
-00:06:16
+00:35:26
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii