Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:45
-00:45:00
+00:32:16
8254 2003
296 / 476
-00:35:11
+00:29:35
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii