Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:12:43
-00:34:02
+00:43:14
11211 3726
559 / 593
-00:19:18
+00:36:20
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii