Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:45:36
-01:01:09
+00:16:07
876 836
36 / 461
-00:43:34
+00:07:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii