Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:09:09
-00:39:06
+00:39:16
5513 4469
215 / 256
-00:39:06
+00:31:16
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii