Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:08
-00:45:37
+00:31:39
7980 6125
285 / 476
-00:35:48
+00:28:58
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii