Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:18:53
-00:27:52
+00:49:24
11689 7647
456 / 461
-00:10:17
+00:40:23
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii