Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:57
-00:38:25
+00:34:36
6156 1792
K20 : 473
213 / 278
-00:29:44
+00:30:23
00:53:21
-00:38:38
+00:21:24
2119 282
K25 : 73
82 / 249
-00:30:11
+00:17:12
00:56:35
-00:50:10
+00:27:06
5665 888
202 / 476
-00:40:21
+00:24:25
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii