Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:17
-00:36:28
+00:40:48
10832 3478
428 / 476
-00:26:39
+00:38:07
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii