Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:07:26
-00:39:19
+00:37:57
10205 7122
392 / 476
-00:29:30
+00:35:16
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii