Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:13
-00:42:32
+00:34:44
9184 2479
347 / 446
-00:42:31
+00:27:34
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii