Jolanta Epsztein

Instytut Historii PAN
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:14:02
-00:32:43
+00:44:33
11365 3825 1
45 / 48
-00:13:05
+00:36:40
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii