Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:15
-00:43:30
+00:33:46
8852 2306
447 / 592
-00:21:31
+00:26:07
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii