Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:10:22
-00:36:23
+00:40:53
10841 7357
430 / 476
-00:26:34
+00:38:12
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii