Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:02:52
-00:45:23
+00:32:59
4506 3841
59 / 86
-00:30:17
+00:23:07
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii