Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:57
-00:44:37
+00:32:20
5962 5028
93 / 127
-00:16:57
+00:23:36
00:52:59
-00:55:46
+00:24:13
2279 2140
45 / 143
-00:39:40
+00:13:09
00:57:05
-00:51:10
+00:27:12
3064 2740
44 / 116
-00:45:37
+00:15:51
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii