Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:31
-00:41:14
+00:36:02
9613 2742
369 / 476
-00:31:25
+00:33:21
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii