Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:13:22
-00:33:23
+00:43:53
11298 3775
454 / 476
-00:23:34
+00:41:12
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii