Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:59
-00:36:46
+00:40:30
10763 3438
102 / 111
-00:09:29
+00:31:57
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii