Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:38
-00:45:07
+00:32:09
8196 6223
292 / 476
-00:35:18
+00:29:28
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii