Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:19
-00:36:03
+00:36:58
6606 2042
K30 : 982
288 / 341
-00:19:02
+00:32:49
00:33:22
-00:26:55
+00:16:45
1223 1223
76 / 110
-00:13:18
+00:16:45
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii