Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:42
-00:42:03
+00:35:13
9351 2586
357 / 476
-00:32:14
+00:32:32
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii