Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:18:02
-00:28:43
+00:48:33
11651 4015
117 / 120
-00:11:10
+00:45:25
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii