Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:25:04
-00:23:11
+00:55:11
6495 4935
252 / 256
-00:23:11
+00:47:11
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii