Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:42:14
-01:04:31
+00:12:45
295 282
19 / 476
-00:54:42
+00:10:04
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii