Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:11
-00:43:34
+00:33:42
8817 2285
78 / 102
-00:16:15
+00:25:36
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii