Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:45
-00:43:49
+00:33:08
6175 1012
262 / 348
-00:26:24
+00:25:04
01:04:21
-00:44:24
+00:35:35
5361 872
206 / 260
-00:26:36
+00:28:57
01:16:39
-00:31:36
+00:46:46
6219 1405
251 / 260
-00:20:47
+00:41:44
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii