Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:20
-00:41:25
+00:35:51
9544 2698
470 / 593
-00:26:41
+00:28:57
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii