Biegnij Warszawo
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:06:18
-00:40:27
+00:36:49
9869 6986
390 / 461
-00:22:52
+00:27:48
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii