Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:21:01
-00:28:53
+00:52:03
8788 3099
298 / 299
-00:01:44
+00:43:46
01:18:23
-00:29:52
+00:48:30
6289 1441
254 / 260
-00:10:43
+00:40:04
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii