Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:46:07
-01:02:38
+00:17:21
620 595
21 / 129
-00:41:46
+00:12:18
00:44:35
-01:03:40
+00:14:42
282 265
13 / 138
-00:51:19
+00:05:07
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii