Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:02:50
-00:45:25
+00:32:57
4499 3834
171 / 256
-00:45:25
+00:24:57
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii