Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:23
-00:30:36
+00:29:26
4300 1152
K30 : 274
190 / 261
-00:19:26
+00:24:04
01:04:23
-00:42:22
+00:34:54
9234 2511
439 / 559
-00:22:10
+00:32:55
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii