Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:10
-00:33:48
+00:26:36
1522 366
K30 : 149
75 / 105
-00:31:27
+00:24:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii