Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:15:13
-00:31:32
+00:45:44
11476 3899
114 / 120
-00:13:59
+00:42:36
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii