Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:56:23
-00:50:22
+00:26:54
5557 4714
26 / 55
-00:25:52
+00:17:07
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii