Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:41
-00:27:18
+00:32:44
4907 1483
K25 : 337
172 / 218
-00:15:01
+00:30:32
01:00:42
-00:46:03
+00:31:13
7784 1762
165 / 258
-00:21:27
+00:24:24
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii